Automatický obchodní systém - obchodování podle prověřených pravidel

automatický obchodní systém

1. krok: AOS

Vyberte si z naší nabídky automatických obchodních systémů (AOS). AOS vykonává obchodní příkazy podle předem stanovené logiky. Nezná STRES a PSYCHIKU. Doporučujeme AOS Bratislava Premium Edition

forex robot

2. krok: Broker

Otevřete si obchodní účet u forexového brokera, který má k dispozici obchodní software „Metatrader 4“. Společně do tohoto SW doinstalujeme propojení s obchodním systémem

AOS

3. krok: Server

Nyní již bude Forex robot obchodovat 24h denně. Nechcete mít neustále zapnutý počítač? Vyberte si z nabídky VPS serverů optimalizovaných pro provoz forex robotů

automatické obchodování

4. krok: Výsledky

Sledujte výsledky obchodování. S námi jste v péči profesionálů. Jsme členové Currency and Futures Traders Association (CFTA) a IAFT. Aktuální nastavení AOS každý týden na Twitteru

Novinky

Nové grafy u forex robotů Brussels Trend a Berlin Market Hours 20.10.2016

K forex robotu Ber­lin Mar­ket Hours jsme při­dali výpis z živého obcho­do­vání se vkla­dem 1354USD. a k forex robotu Brus­sels Trend jsme při­dali výpis z živého obcho­do­vání se vkla­dem 959EUR. U všech obchod­ních sys­témů tak pub­li­ku­jeme pouze ově­řené účty s reál­nými vklady. Oba dva AOS zakou­píte v balíčku Europe Tra­ding Box.

Co je to Forex robot? 20.9.2016

Forex obcho­do­vání a úspěch s Forex roboty Zaslechli jste ter­mín Forex a nevě­děli, co zna­mená? Tento člá­nek se vám pro­ble­ma­tiku pokusí vysvět­lit a seznámí vás se situ­ací v České repub­lice, která v oblasti Forex obchodu v sou­čas­nosti slaví úspěch. Forex se pou­žívá jako zkratka pro Fore­ign Exchange (FX), což se dá pře­lo­žit jako směna... Čtěte dál »

Jsme v užším výběru na China Forex Expo 8.9.2016

Při pří­le­ži­tosti China Forex Expo jsme úspěšně pro­šli první částí inves­tiční sou­těže, kde pro­bí­hal audit výsledků účast­níků a postou­pili jsme do užšího výběru! Forex robot AOS Bra­ti­slava Pre­mium bojuje o vítěz­ství. Vyhlá­šení výsledků pro­běhne 28. října v čín­ském Šen-čen, kte­rého se budeme osobně účast­nit. Držte nám palce

Chcete odebírat novinky emailem?

Jak obchodovat na burze ?

Forex robot

Automatické obchodní systémy – AOS (Expert Advisors) jsou jednoduchým a účinným nástrojem, jak obchodovat akcie a měnový trh Forex.

Pokud nemáte čas trávit čas analýzami investičních příležitostí, nebo hledáte jednoduše jen pasivní příjem, jsou automatické obchodní systémy právě pro vás. Jediné co potřebujete k jejich spuštění je broker, a právě náš software. Tento SW Vám zajistí vyhledávání investičních příležitostí 24h denně, 5 dní v týdnu. SW potom buď sám obchoduje, nebo vám zasílá upozornění na investiční příležitosti.

Automatické obchodní systémy nejsou závislé na aktuálním vývoji trhu, jako například u akcií, protože mohou vydělávat v jakékoliv fázi hospodářského cyklu. Navíc mohou sledovat vývoj řady navzájem nekorelovaných aktiv, což jim umožňuje účinně diverzifikovat rizika.

Z aktuální nabídky pro vás vybíráme AOS Bratislava premium. Více v sekci Akce.

Mluvili o nás

Akcie

Apple Inc. (AAPL) Microsoft Corporation (MSFT) Intel Corporation (INTC)

Reálné výsledky našich systémů

AOS Bratislava Premium AOS Paris Grid

Automatický obchodní systém (forex robot)

je skupina pevně daných pravidel, která jednoznačně určují, kdy vstoupit do trhu, jak omezit riziko a kdy pozici uzavřít.

Jedná se o počítačové programy založené na technické analýze (analýze grafů), které na základě dat z burzy určují, kdy nakoupit a prodat. Plně automaticky generují obchodní pokyny, které samy zadávají na burzu. Investor nemusí žádným způsobem zasahovat do strategie nebo zadávat pokyny. Má však možnost obchodování na svém účtu v reálném čase monitorovat a systém kdykoliv ukončit.

  • obchodování podle prověřených pravidel
  • investice na vzestup i pokles kurzu
  • zajímavé výnosy kdykoliv
  • obchody bez emocí

Naše systémy znáte pod názvy jako automatické obchodní systémy, automatický forex, forex, expert advisor, EA, mql, mt4, ex4, pasivní příjem, AOS, Fap Turbo, AOS Bratislava, forex signály, a další. Vše najdete na našich stránkách.

Translate »